De gesel van de tong

(I) “Wees niet jaloers op je geliefde vrouw en laat haar er niet aan denken je pijn te doen. Geef jezelf niet over aan een vrouw, anders krijgt ze de overhand over jou. Ga niet achter een prostituee aan: je zou in haar vallen kunnen trappen. Ga niet om met een zangeres: je zou bespeeld worden door haar trucs. Geef jezelf niet over aan prostituees: je zou je erfgoed verliezen. Dwaal niet door de straten van de stad en dwaal niet door de hoeken van de woestijn. Kijk weg van een mooie vrouw en laat je blik niet rusten op een buitenlandse schoonheid. Velen zijn op een dwaalspoor gebracht door de schoonheid van een vrouw en liefde ontbrandt daar als een vuur. Pas op dat je niet in de buurt van een getrouwde vrouw aan tafel gaat zitten drinken opdat je hart niet bezwijkt voor haar charmes en dat je in je passie niet naar je ondergang glijdt.

(II) Elke verwonding behalve een hartverwonding! Alle slechtheid, behalve een slechte vrouw! Alle ongeluk, behalve een ongeluk dat van de tegenstander komt! Elk onrecht behalve een onrecht dat van de vijand komt! Er is geen erger gif dan het gif van de slang, er is geen ergere haat dan de haat van een vijand. Ik leef liever met een leeuw of een draak dan met een gemene vrouw. De slechtheid van een vrouw verandert haar gezicht, ze ziet er grijs uit, ze ziet eruit als een beer. Haar man gaat tussen zijn buren zitten en ondanks zichzelf kreunt hij bitter. Alle boosaardigheid komt niet in de buurt van de boosaardigheid van een vrouw: moge het lot van zondaars haar overkomen! Een zanderige klim onder de voetsporen van een oude man, dat is een spraakzame vrouw voor een rustige man. Raak niet verstrikt in de schoonheid van een vrouw, word nooit verliefd op een vrouw.

Een vrouw die haar man onderhoudt is een kwalijke en schaamtevolle zaak. Een gebroken hart, een droevig gezicht en geheime kneuzingen zijn het werk van een slechte vrouw. Een man met dode handen en slappe knieën komt door de vrouw die haar man ongelukkig maakt. Het is met de vrouw dat de zonde begint en het is door haar dat we allemaal sterven. Geef het water geen doorgang, noch de slechte vrouw de vrijheid om te spreken. Als ze de vinger en het oog niet gehoorzaamt, neem dan afstand van haar. Gelukkig de bruidegom wiens vrouw uitmuntend is, zijn dagen zullen worden verdubbeld. Een perfecte vrouw is de vreugde van haar man, hij zal alle jaren van zijn leven in vrede doorbrengen. Een uitstekende vrouw is een deel van de keuzevrijheid die toebehoort aan degenen die de Heer vrezen: rijk of arm, hun hart is in vreugde, ze tonen altijd een vrolijk gezicht.

Drie dingen maken me bang en een vierde maakt me nog banger: een laster die door de stad gaat, een volksoproer, een valse beschuldiging: dit alles is erger dan de dood; maar het is hartzeer en pijn dat een vrouw jaloers is op een ander, en dit alles is de gesel van de tong. Een goddeloze vrouw is een los juk van ossen; doen alsof je het onder de knie hebt, is een schorpioen grijpen. Een vrouw die drinkt is een voorwerp van grote woede, haar oneer is onuitwisbaar. Het wangedrag van een vrouw is af te lezen aan de levendigheid van haar blikken. Pas op voor een stoutmoedig meisje, als ze je zwakheid voelt, zal ze er voordeel uit halen. Vermijd brutale blikken en wees niet verbaasd als ze je naar het kwaad leiden. Als een veranderende reiziger opent ze haar mond, ze drinkt al het water dat ze tegenkomt, ze gaat voor alle ontucht en biedt haar lichaam aan de onreinheid.

De genade van een vrouw is de vreugde van haar man en haar kennis is voor hem een ​​kracht. Een stille vrouw is een geschenk van de Heer, een vrouw die goed is opgeleid is onbetaalbaar. Een bescheiden vrouw is een dubbele genade, een kuise vrouw is van onschatbare waarde. Als de zon die opkomt boven de bergen van de Heer, zo de charme van een mooie vrouw in een goed onderhouden huis. Zo het licht dat schijnt op een heilige straatlamp, zo de schoonheid van een gezicht op een goed gebouwd lichaam. Als zuilen van goud op een zilveren voet, zo zijn mooie benen op stevige hakken.

(III) In het bijzijn van wie dan ook, stop niet bij schoonheid en ga niet bij vrouwen zitten. Want uit kleding komt de mot, en van vrouwen de boosaardigheid van een vrouw. Beter de boosaardigheid van een man dan de vriendelijkheid van een vrouw: een vrouw veroorzaakt schaamte en smaad.

(IV) Een vrouw accepteert elke man, maar er zijn meisjes die beter zijn dan anderen. De schoonheid van een vrouw is een lust voor het oog, het is het grootste verlangen van alle mannen. Als vriendelijkheid en zachtheid op haar lippen liggen, is haar man de gelukkigste van alle mannen. Wie een vrouw verwerft heeft het geluksprincipe, een helper zoals hij, een steunpilaar. Bij gebrek aan hekwerk wordt het landgoed geplunderd, zonder vrouw kreunt de man en gaat op drift. Hoe kun je een rover vertrouwen die van stad naar stad rent? Hetzelfde geldt voor de man die geen nest heeft, die stopt waar de nacht hem verrast.”

Bron: La Sainte Bible, 1955.
Vertaald in het Frans onder leiding van de Bijbelse school van Jeruzalem,
Uit het deel ‘poëtische en wetenschappelijke boeken’,
het hoofdstuk “L’ECCLESIASTIQUE” (DE KERK),
de drie separate paragrafen bij I, II en III die zijn gewijd aan vrouwen (“Les femmes”),
paragraaf IV is gewijd aan de keuze van een vrouw (“Choix d’une femme”); in laatstgenoemde paragraaf wordt niet de keuzevrijheid van de vrouw bedoeld, maar het recht van de man om te kiezen voor een vrouw die hem aanstaat.

Advertentie

Schelden doet u thuis ook niet

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s