Bijdrage aan denkrichting Corona App

De Corona App moet nadrukkelijk worden ontwikkeld en ingezet om burgers te ondersteunen bij een zo veilig mogelijke deelname aan de samenleving in een context die ‘roodgloeiend’ staat van het gevaar om besmet te worden met een potentieel dodelijk virus waarvoor nog geen vaccin is ontwikkeld. Dit is een zeer bijzondere crisis situatie waarbij enerzijds de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk doorgang moet blijven vinden omwille van economische en sociaal-maatschappelijke redenen terwijl de gezondheid van met name risicogroepen onder vuur ligt.

De Corona App moet in het licht van vorengaande fungeren als een verlengstuk van de dienstverlening van de overheid die erop gericht is om burgers te faciliteren en ondersteunen bij de deelname aan de maatschappij. De Corona App is de digitale ‘helpende hand’ van de overheid die burgers in staat stelt om zelf te monitoren of zij in contact zijn geweest met een COVID-19 bron.

Het past niet bij de Nederlandse samenleving om burgers individueel te monitoren op basis van locatie- of contactgegevens voordat er sprake is van een aantoonbare besmetting met COVID-19.

De ontwikkelingen binnen de Nederlandse wetgeving van de afgelopen jaren geven een duidelijke richting aan: de democratisering van (medische) data naar de burger die bepaalt wie wat wanneer over hem of haar weet.

In het algemeen belang valt een aantoonbaar met COVID-19 besmet persoon wel onder de werking van de Wvggz indien en voorzover de betreffende bron zich niet aan de noodzakelijke richtlijnen houdt en zichzelf en/of anderen in gevaar brengt.

A) GEWETENSVRAGEN

– Weegt het mogelijk aantal vals-positieven op tegen de potentieel levensreddende meldingen van contact met een COVID-19 bron?
– Rechtvaardigt (vrijwillige) deelname aan de Corona App een inbreuk op de privacy van de gebruiker en op grond van welke Nederlandse (grond)wet?

B) WOORDENBOEK
contactpersoon – een persoon die in contact is geweest met een bron
bron – een persoon die besmet is met COVID-19

C) KADERS

 1. Op welke vragen geeft de Corona App antwoord?
 2. Bij wie horen de antwoorden op deze vragen thuis?
 3. Wie zijn eigenaar van de data?

  Met welke personen is de bron in contact geweest?
  De contactpersonen delen op grond van de AVG op eigen initiatief de eventuele data over contact met een bron met de huisarts of behandelend specialist en gaan op eigen initiatief in quarantaine. Niemand kan de eigenaar van een smartphone dwingen deze data te delen. De huisarts of behandelend specialist weet welke inwoners van het werkgebied zich in quarantaine bevinden en nemen indien nodig contact op om een vragenlijst door te lopen die de ernst van de klachten in beeld brengt. Dit wordt vastgelegd in het dossier van de contactpersoon.
  Waar bevindt de bron zich?

  De bron is op grond van vigerend beleid in absolute zin met naam, toenaam en locatie bekend bij de GGD en tot nader order bij milde klachten thuis in quarantaine of wordt per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd zodra de bron ernstige klachten ontwikkelt. De thuisquarantaine is nadrukkelijk niet vrijblijvend. Gaat de bron gedurende quarantaine toch ‘aan de wandel’ dan biedt de Wvggz op grond van de bepaling dat deze persoon een gevaar vormt voor zich-/haarzelf en zijn/haar omgeving voldoende handvaten om te isoleren. Overigens bieden verdenkingen van besmetting onvoldoende aanleiding om de vermeende niet onderkend besmette persoon te isoleren: de feitelijke besmetting met COVID-19 dient onbetwistbaar vast te worden gesteld.

  D) JURIDISCH
  – zorg dat de data worden bewaard op Europees grondgebied (niet in de cloud schieten)

  Bronnen:
  Onderzoeksrapportage Autoriteit Persoonsgegevens, 20 april 2020
  Advies OMT, 20 april 2020

  Aan deze opzet wordt voortdurend gesleuteld.

Advertentie

Een gedachte over “Bijdrage aan denkrichting Corona App

Schelden doet u thuis ook niet

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s