Nashville-verklaring

evawww.Unsplash.com

Geachte Kees van der Staaij,

U heeft in het afgelopen halfjaar de indruk gekregen dat het u niet (langer) is toegestaan om een andere mening te hebben over de seksualiteit van ‘de man’ en ‘de vrouw’ dan de “gangbare”. Maakt u zich geen zorgen, u bent Nederlands ingezetene. Dat betekent dat u binnen de kaders van grondwetartikel 7 bijna alles mag vinden wat u wilt. Voordat u expliciet wordt verboden om uw mond te houden moet u echt uw stinkende best doen. Tot nu toe is daar geen sprake van. U kleurt wat de vrijheid van meningsuiting betreft keurig binnen de lijntjes.

Even over de Nederlandse vertaling van de veelbesproken Nashville-verklaring: iedereen mag daar iets van vinden, hoe ontrievend u dat ook vindt, omdat het een openbaar document is waarmee u een levensstijl promoot die, naar uw eigen zeggen, het beste zou zijn voor iedereen. Dus ik heb gemeend er goed aan te doen om de essentie eruit te halen en zodanig te corrigeren dat het naadloos aansluit bij de huidige tijdgeest. Op deze manier red ik uw partij van de ondergang en kunt u onbekommerd uw eigen koers blijven varen.

De kern van de Nashville-verklaring is vervat in Artikel 4. “WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man het masculiene (mannelijke) en vrouw feminiene (vrouwelijke) Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens. WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.”

Zoals u ziet heb ik ‘man’ en ‘vrouw’ herschapen naar Gods 20e eeuwse Jungiaanse beeld en is de masculiene en feminiene mens onverminderd edoch met hernieuwde bevlogenheid een gepassioneerde deelnemer aan de inclusieve maatschappij waarin eenieder vreugdevol participeert. ‘De man’ en ‘de vrouw’ bestaan namelijk niet. Net zomin als ‘de Nederlander’ bestaat. Elk mens is een unieke energetische expressie van het goddelijke spirituele opperwezen dat u “God” placht te noemen. Andere volkeren noemen dit opperwezen bijvoorbeeld Jahweh of Allah.

Hoe dan ook: de rest van de verklaring kunt u conform de voorgenomen plannen van het FvD archiveren bij ‘religieuze geschiedenis’ omdat die in strijd is met het Nederlandse grondwetartikel 1. Indien en voorzover de SGP er toch op staat om de gehele Nashville-verklaring tussen de spreekwoordelijke oren te timmeren dan kunt u de partij altijd nog verhuizen naar Nashville of een andere locatie in de Verenigde Staten die uw gedachtengoed wettelijk c.q. juridisch faciliteert. Het staat u vrij om zieltjes te winnen die op basis van wederzijdse instemming akkoord gaan met uw gedachtengoed.

Wellicht kunt u de mensen die zich aan willen sluiten bij uw gemeenschap en vrijwillig instemmen met de gedeelde ongrondwettelijke waarde om transgenderisme (Artikel 10) te kenschetsen als een afkeurenswaardige en onwenselijke levenswijze in bootjes over laten komen. Als laatste tip geef ik u mee dat u in welke verklaring dan ook de CAPS LOCK beter uit kunt laten. Het komt een beetje wanhopig over op de lezer die de boodschap zonder het kapitale Buchstabieren ook prima begrijpt. Rest mij u een prettig reces te wensen en een vruchtbaar nieuw seizoen.

Met vriendelijke groet,

Sandra Schoppers

Schelden doet u thuis ook niet

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s